Tema 32: Sola gratia, sola fide, sola scr iptura, solus christus, ecclesia reformata semper reformanda, so li deo gloria

Sola gratia, sola fide, sola scr iptura, solus christus, ecclesia reformata semper reformanda, so li deo gloria… En lingua dad oz?

Il protestantissem ha consolidà questas maxi mas impurtantas ch’èn stadas decisivas per sia tradiziun, sia teologia, sia spiritualitad e sia vita ecclesiastica. Al temp da la refurma protestanta signifitgavan quests princips ina midada profunda.

Vegnan els oz vairamain anc chapids? Als encleg iain er nus? Èn els impurtants per nus, per nossa baselgia, per noss conumans? Co pon els vegnir formulads, per che questas confessiuns sajan chapiblas per tuts?

Texts biblics che gidan a la reflex iun: Psalm 96,1-6; Fatgs dals apostels 2,1-11; Fatgs dals apostels 28,30-31.