Tema 14: Nagina tema da l’ultim giudizi?

Nagina tema da l’ultim giudizi? Tant meglier! Ma qual giudizi rumpa u paralisescha nus oz?

Il temp medieval han ils cristians gì tema da l’ultim giudizi e da l’auter mund (mussà bleras giadas vi dals portals da baselgia). La re furma als ha deliberads da questa tema. Tge temain nus oz? Tge decida oz sur da vita e mort? Ha l’evangeli ina funcziun deliberanta en quest reguard? Visavi a giudicats che suppriman e destrueschan: Tge pudain nus oz proclamar?

Tge pudain nus dir, tge pudain nus far?

Texts biblics che gidan a la reflexiun: 1.Rais 3,16-28; Matteus 7,1-5; Joannes 8,1-11; Galaters 2,16-21.